Federatie van Nederlandse Ruitersportcentra FNRS. Professioneel met paarden.
Bedrijfshulpverlening (BHV)

In Nederland gebeuren ieder jaar bedrijfsongevallen, zo ook in de paardensport. Daarom is het belangrijk dat instructeurs, bedrijfsleiders, werknemers op manegebedrijven, maar ook vrijwilligers van wedstrijden weten hoe zij moeten handelen bij ongevallen.

Ook de overheid ziet het belang van goed opgeleide bedrijfshulpverleners in en daarom is ieder bedrijf en vereniging verplicht voldoende bedrijfshulpverleners op te leiden die in staat zijn om bij calamiteiten adequaat te handelen.

manege-2.png
Terug naar Overzicht bijeenkomsten