Federatie van Nederlandse Ruitersportcentra FNRS. Professioneel met paarden.
Belangenbehartiging

Samen staan we sterker. Daarom behartigt de FNRS de belangen van de hippische sector richting andere partijen. Om onze stem zo goed mogelijk te laten horen zijn we aangesloten bij en hebben we contacten met diverse organisaties en verenigingen.

In onze position papers hieronder leest u wat onze statements zijn over de meest belangrijke onderwerpen in de hippische sector.

ist-3.png
1
Welzijn en Gezondheid

Welzijn en gezondheid van de paarden staat voor de mate waarin het paard in zijn behoeften wordt voorzien en in welke omstandigheden dit plaats vindt.

1
Veiligheid

De FNRS vindt veiligheid het allerbelangrijkste. Alle aangesloten hippische bedrijven dienen een veilige plek te zijn voor mens en paard.

1
Onderwijs

Nederland is één van de belangrijkste paardenlanden ter wereld en het is van groot belang dat deze kennis wordt overgedragen en dat er geïnnoveerd wordt om de sector een stevige toekomst te bieden.

1
Omgevingsbeleid

Van de mogelijkheden tot uit- en verbouwen tot ruiter- menpaden door natuurgebieden: allemaal zaken die te maken hebben met het omgevingsbeleid.

1
Sociaaleconomisch en Fiscaal

Onder sociaaleconomisch vallen praktijkzaken als het creëren van werkgelegenheid voor kwetsbare groepen en het ondersteunen van goede doelen.

1
Personeel

Een bedrijf runnen zonder personeel is onmogelijk, waardoor veel ondernemers niet alleen ondernemer, maar ook werkgever zijn, met de bijbehorende rechten en plichten.

1
MVO

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is een integrale visie op een duurzame bedrijfsvoering, waarbij bij elke beslissing de afweging wordt gemaakt tussen de verschillende maatschappelijke en economische effecten.

1
Financiering

Financiering en de financiële bedrijfsadministratie zijn zaken die horen bij het hebben van een eigen bedrijf.

1
Strategische partners

De FNRS werkt samen met strategische partners binnen de hippische sector. Samen met deze partijen versterken we de hippische branche op verschillende fronten.